CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Trường ĐH Y Dược TPHCM ra mắt cẩm nang “Sổ tay sức khỏe COVID-19"

Trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và viết nên “Sổ tay sức khỏe COVID - 19” nhằm giúp người dân có thêm kiến thức đẩy lùi dịch bệnh.