CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Đã sử dụng khẩu trang vải nhưng liệu bạn đã biết cách giặt khẩu trang đúng cách chưa?

Khi đại dịch bùng phát dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới, người dân phải đối mặt với việc đeo khẩu trang thường xuyên. Việc đeo khẩu trang trong một thời gian dài đã mang lại cảm giác khó chịu cho người sử dụng, chính vì vậy mọi người đã dùng phương pháp sử dụng khẩu trang vải. Nhưng có nhiều thắc mắc, việc giặt khẩu trang vải như thế nào là đúng cách?