#

Quảng Bình: “Ánh sáng đường biên và Mái ấm tình thương”

Ngày 3/4/2021 vừa qua, Tập đoàn AKYN và khách sạn The Secret Côn Đảo đã có chuyến đi từ thiện để khởi công xây dựng công trình “Ánh sáng đường biên và Mái ấm tình thương” tại hai bản Ốôc và Balooc thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.