CHIÊM NGHIỆM

Cần làm gì khi bạn bất lực trước cuộc sống?

20:28 25/05/2024

“Tình yêu vượt lên tất cả” - câu nói này đúng trong hầu hết mọi tình huống, bao gồm cả tình yêu với chính bản thân mình.