CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Nữ sinh Phan Thị Hoàng Diệp - Đóa hoa hướng dương giữa đời

Nhà bác học Albert Eisntein từng nói “Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải luôn di chuyển”. Ông muốn dùng một định luật vật lý để nói về quy luật của cuộc sống rằng: Muốn tồn tại chúng ta phải không ngừng tiến về phía trước. Và chúng tôi cũng tin rằng tiếp tục di chuyển hay dừng lại là do sự chọn lựa của mỗi người khi cuộc sống luôn sẵn sàng kéo ta ngã xuống.