VÌ CỘNG ĐỒNG

Trên 1.035 tỷ đồng trển khai Phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024

1 ngày trước

Phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, địa phương. Phong trào được triển khai rộng rãi, tạo được dấu ấn riêng, góp phần lan tỏa rộng khắp tinh thần nhân ái, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho người hưởng lợi và truyền cảm hứng cho cộng đồng tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.