#

Nên nhớ: Trên đời này có 34 thứ phải "khắc cốt ghi tâm", không được bỏ lỡ

Đăng bởi BBT (t/h)

02/02/2021 16:17

Trên đời chỉ có những thứ không được và không cho phép được bỏ lỡ: Đó là gia đình, đó là tình thân, đó là danh dự, đó là lòng tin, đó là chữ tín, đó là lời hứa...

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải tiết kiệm đó là sức khỏe và lời hứa

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải cho đi đừng giữ lại đó là tri thức những gì mình biết và lòng tốt

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải thay đổi luôn luôn đó là chính bản thân mình và những nhận thức của mình về người khác và về chính mình

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải giữ gìn đó là niềm tin và nhân cách của chính bản thân mình

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải trân trọng đó là gia đình mình và giây phút hiện tại

Chỉ có 2 thứ trên đời mà mình tự thực hiện được đó là việc làm của mình và tinh thần trách nhiệm

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải mau mau quên đi đó là những đau thương và hận thù

Chỉ có 2 thứ trên đời cần khắc ghi sâu trong tim đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải có để mình thành công là sự đam mê chân chính và sự kiên nhẫn tột cùng

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải tránh tuyệt đối không nên làm đó là đừng hại bất kỳ ai và đừng phản bội bao giờ

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải bảo vệ một cách trân trọng đó là danh dự của mình và lẽ phải

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải chấp nhận đó là cái chết và sự khác biệt với người khác

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải kiểm soát nó đó là bản năng dục vọng của mình và cảm xúc không thể kiềm chế của mình

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải tránh thật xa đó là cám dỗ và tính ích kỷ

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải xài và đừng hà tiện đó là tiền bạc và những kinh nghiệm mình đã thu được

Chỉ có 2 thứ trên đời không được sợ đó là cái ác và sống thật với lòng mình

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải nuôi dưỡng đó là tình yêu và lòng bao dung, tha thứ

BBT (t/h)
Có thể bạn quan tâm