CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà

Theo TTXVN

Bộ Y tế đã có những hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà bao gồm: người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ.

3235-2021-8-23-vn-hd-quan-ly-nguoi-nhiem-covid-tai-nha-ngoc-01-1630377702.jpg
3227-2021-8-23-vn-hd-quan-ly-nguoi-nhiem-covid-tai-nha-ngoc-02-1630377703.jpg
3220-2021-8-23-vn-hd-quan-ly-nguoi-nhiem-covid-tai-nha-ngoc-03-1630377702.jpg
3212-2021-8-23-vn-hd-quan-ly-nguoi-nhiem-covid-tai-nha-ngoc-04-1630377703.jpg
3206-2021-8-23-vn-hd-quan-ly-nguoi-nhiem-covid-tai-nha-ngoc-05-1630377702.jpg
3158-2021-8-23-vn-hd-quan-ly-nguoi-nhiem-covid-tai-nha-ngoc-06-1630377702.jpg

 

Theo TTXVN
Có thể bạn quan tâm