Ban tổ chức Cuộc thi viết “Khoảnh khắc đáng sống” nhận bài dự thi đến hết tháng 11/2020

Thanh Thảo

Do số lượng cũng như chất lượng các bài dự thi tăng đột biến so với dự kiến nên Ban tổ chức quyết định kết thúc thời gian nhận bài dự thi trước 1 tháng so với quy định, nhận bài đến hết tháng 11/2020.

Tính đến ngày 24/11/2020, BTC cuộc thi viết “Khoảnh khắc đáng sống” đã nhận được 925 bài dự thi. Đây là số lượng bài dự thi vượt quá dự kiến ban đầu. 925 bài dự thi là 925 câu chuyện xúc động do chính bản thân các tác giả trải nghiệm hoặc được chứng kiến.

Để cho công tác chấm chọn, xét giải được diễn ra nghiêm túc, chất lượng và công tâm, Ban tổ chức cuộc thi quyết định kết thúc thời gian nhận bài dự thi trước 01 tháng so với quy định. Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi đến hết tháng 11/2020. Những bài dự thi gửi về từ sau tháng 11/2020 coi như không hợp lệ.

Dự kiến ngày 15/12/2020, Ban tổ chức sẽ công bố các bài dự thi (tác phẩm) lọt vòng chung khảo. Kết quả cụ thể sẽ được Ban tổ chức công bố tại Gala tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào đầu tháng 01/2021 tại TP.HCM.

Những tác giả ở xa, đạt giải cao sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở. Mọi thông tin chi tiết, xin mời theo dõi trên trang SongKhoePlus.vn

Ban tổ chức