CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Đại học Sài Gòn hợp tác Pacific Foods đồng hành cùng sinh viên khó khăn

Thanh Thảo

Ngày 18/11/2021, Pacific Foods đã ký “biên bản ghi nhớ” cùng Đại học Sài Gòn hỗ trợ cho “Quỹ đồng hành sinh viên” để chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo.

Mục tiêu của hợp tác này nhằm phát triển giáo dục cho sinh viên, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng tốt hơn cho sinh viên thông qua các hoạt động thực tập, kiến tập. Trong đó có việc hỗ trợ cho “Quỹ đồng hành sinh viên” để chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa Pacific Foods với trường Đại học Sài Gòn.

le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-giua-cong-ty-co-phan-pacific-foods-va-truong-dai-hoc-sai-gon-ngay-18112021-1637280956.jpg
Lễ ký kết  “Biên bản ghi nhớ” giữa Công ty Cổ phần Pacific Foods và trường Đại học Sài Gòn ngày 18/11/2021

Theo thỏa thuận, Pacific Foods sẽ phối hợp với Đại học Sài Gòn tổ chức các hoạt động tuyển dụng, tạo cơ hội thực tập, hội thảo, tài trợ học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên nhà trường.

Cũng theo ông Chung Trí Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pacific Foods, Pacific Foods sẽ trích 5% của lợi nhuận trước thuế trên mỗi sản phẩm bán ra tại thị trường Việt Nam để hỗ trợ học phí cho sinh viên không có khả năng đóng học phí, đồng hành cùng sinh viên với ước mơ đến giảng đường đại học.

“Pacific Foods mong muốn đồng hành cùng sinh viên khó khăn với các hoạt động thiết thực, nhân văn. Việc làm này cũng xuất phát từ suy nghĩ doanh nghiệp phải có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng...”, ông Chung Trí Phong nhấn mạnh.

Thanh Thảo
Có thể bạn quan tâm