Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì?

Nhuận Phẩm

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

tieu-chi-danh-gia-an-toan-covid-umim-ee3b0734-1635216210.jpg
tieu-chi-danh-gia-an-toan-covid-2-xyn-ad59607a-1635216298.jpg
 
 
tieu-chi-danh-gia-an-toan-covid-3-uqlf-af26fe63-1635216236.jpg