KHÁM CHỮA BỆNH

Thành lập Trường Đại học Khoa học sức khỏe trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

15:04 05/06/2024

Ngày 3/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Khoa học sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM.