CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Hoàng Dũng

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân có tổng mức đầu tư trên 23.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 600 MW (1x600MW), sản lượng điện sản xuất khoảng 3,6 tỷ kWh/năm.

 

Hoàng Dũng
Có thể bạn quan tâm