TPHCM vận động kinh phí xây dựng nhà, phương tiện sinh kế cho người nghèo, nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn

Sáng ngày 8/10, TPHCM phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, nhằm vận động và trao kinh phí xây dựng nhà, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, trao học bổng, đỡ đầu chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
z3782498050033-ac6f19a12ebc93dbf04590bdc9a398cd-1665219657.jpg
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” sẽ lạin ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM phấn đấu vận động Quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố vận động đạt được trên 125 tỷ đồng.
z3782497522036-0eb0ea9f6a2b19bf2532dc7a71429f84-1665219687.jpg
Với nguồn kinh phí này, sẽ tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
z3782497756320-0bf28c4cde721b49143649e2e7f371b3-1665219680.jpg
Tại lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM cũng đã trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa 56 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ 35 phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.
z3782497554018-51703e104b3f96d44615573926aff263-1665219711.jpg
Đây là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mong rằng các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà, tặng phương tiện sinh kế hôm nay sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tin tưởng các trẻ mồ côi và gia đình được bảo trợ hôm nay sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, nghịch cảnh ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.
z3782497587050-2d4095a9a20c5542af3df75c6fb6936a-1665219734.jpg
TPHCM phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, nhằm vận động và trao kinh phí xây dựng nhà, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; trao học bổng, đỡ đầu chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do dịch Covid-19.
z3782497615805-1ee8ad9a42ca109d83a0d8aae9f24b5d-1665219754.jpg
 
z3782497684547-54e37626adf196ffbab97c0529ab0e97-1665219773.jpg
Trao xe máy hỗ trợ cho người dân đi lại
z3782497710555-26d2050b000da4d2d058a01bb0a9e31e-1665219791.jpg
Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố đã tiếp nhận được hơn 191 tỷ đồng. Từ đó, đã xây dựng 62 căn nhà và sửa chữa 217 căn nhà tình thương; trao tặng 5.941 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; tặng hơn 150 phương tiện đi học; 167 phương tiện sinh kế cùng hàng trăm ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí chăm lo hơn 132 tỷ đồng.
z3782498010000-e06bcc408834253cdf91c5f3b736ad11-1665219813.jpg
Hỗ trợ phương tiện sinh kế thiết thực cho người dân
z3782497858857-089ffbd37d9d4246ec030faefb472ba0-1665219828.jpg
Ngoài ra, để thực hiện các giải pháp chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 1.867 học sinh, sinh viên; vận động, trao đỡ đầu cho 65 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là hơn 8,6 tỷ đồng.