Tỉnh Bình Dương đứng đầu cả nước về thu hút FDI

Nhuận Phẩm

Thông tin trên vừa được UBND tỉnh Bình Dương cung cấp tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 vào chiều ngày 1/6.

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng: Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ; Thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

img-7141-1654123935.JPG

Bình Dương luôn là tỉnh đứng đầu về thu hút FDI.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 23,3% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng, giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/5/2022, thu hút đầu tư trong nước đạt 8.047 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đã thu hút được 30.997 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 151 triệu USD; lũy kế 5 tháng đã thu hút được 2 tỷ 492 triệu USD, vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút FDI.

Thanh Thảo