CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

PC-Covid, VN-eID và Sổ sức khỏe điện tử là 3 ứng dụng được sử dụng phòng chống dịch Covid-19

Theo PLXH

Đây là kết luận được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng Covid-19.

5217-z2921136153166-34d29da05048b8bd5c207ce4c035f317-1636534197.jpg
PC-Covid, VN-eID và Sổ sức khỏe điện tử là 3 ứng dụng được sử dụng phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, ứng dụng PC-Covid (do Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống dịch Covid-19), VN-eID (ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý) và Sổ sức khỏe điện tử (ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý).

Liên bộ cũng thống nhất việc yêu cầu các địa phương triển khai dùng chung một mã QR code. Người dân sẽ sử dụng mã QR code trên thẻ căn cước công dân, mã công dân.

Sau đó, Bộ Y tế và Bộ Công an sẽ phối hợp với các tỉnh thành chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước ngày 11-11-2021.

Đồng thời, triển khai xác thực thông tin người dân về tiêm chủng vaccine phòng dịch Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo PLXH
Có thể bạn quan tâm