CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Bộ Y tế giải đáp những thắc mắc liên quan đến vắc xin Covid-19

Theo Bộ Y tế

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra giải đáp về những thắc mắc cơ bản của người dân có liên quan đến vắc xin COVID-19.

2405-z2688765042648-c6224f16ed2f5342ceaac23a4f44fa61-1630378447.jpg
2401-z2688765219996-c8cc965d3ec2e348522ae59d24e6b266-1630378447.jpg
2325-z2688766434939-ef0b3627d0309631cfe610b8ec863977-1630378443.jpg
2315-z2688766769405-0901bfbd07baf177580170ad55e800af-1630378443.jpg
2355-z2688765336606-805cb54c193e44bdd32a7804d7b189a1-1630378443.jpg
2349-z2688765532118-51266f43a577cbdee50a1d696f6071e2-1630378443.jpg
2340-z2688765848466-dd5c588372dc019c5049f1303ac928ca-1630378443.jpg
2334-z2688766191185-8fe07e3f2a0f947177bbdcb9ccbbd438-1630378443.jpg
2321-z2688766570524-6488394d10a5cfc32b22eeb3d2e6ba84-1630378443.jpg
2311-z2688766961697-33e02396d58d9cc275e3fb8e086b7c70-1630378443.jpg
2346-z2688765744692-fb998d1811259776b01d7f62cf192f82-1630378443.jpg
2330-z2688766260346-66e5d64206a67c3ad4b744de98da441e-1630378443.jpg

 

Theo Bộ Y tế
Có thể bạn quan tâm