CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Những biện pháp an toàn khi đi máy bay mùa dịch Covid-19

HK

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan, đây là các biện pháp nhằm giúp bạn phòng tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi máy bay.

Có thể bạn quan tâm