Cục Quản lý Dược thu hồi 1468 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Nhuận Phẩm

Ngày 31/12/2021, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 770/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm theo Danh sách số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Lý do thu hồi:

1. Đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vì lý do thương mại của các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

2. Tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc cấp số tiếp nhận, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral, HICC, 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde), Acid azelaic (Azelaic acid, Nonanedioic acid) và sản phẩm nhuộm tóc có chứa chất 2- 2 chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine) hoặc các muối sulfate và dihydrochloride của nó.

thu-hoi-phieu-cong-bo-san-pham-my-pham-1641599142.png

Cục Quản lý Dược yêu cầu người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh sách số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.