Chiến dịch gây quỹ "Cánh Diều Hy Vọng, Hè 2024"

Hãy cho tôi biết bạn ở quận nào Sài Gòn? Tôi sẽ cho bạn biết cách thất tình của quận đó!

Trong chúng ta ai cũng sẽ có một lần trong đời thất tình. Với Sài Gòn, miền đất hoa lệ, là tình yêu, là thanh xuân của không ít người. Ở đó chan chức bao nỗi niềm đôi lứa... Nên khi bạn sống ở quận nào, bạn cũng sẽ có cách thất tình riêng của quận đó.
Quận 1

anh13-1622431847.jpg

Quận 2

anh12-1622431846.jpg

Quận 3

anh11-1622431847.jpg

Quận 4

anh10-1622431846.jpg

Quận 5

anh9-1622431847.jpg

Quận 6

anh8-1622431846.jpg

Quận 7

anh7-1622431845.jpg

Quận 8

anh6-1622431846.jpg

Quận 9

anh4-1622431847.jpg

Quận 10

anh3-1622431846.jpg

Quận 11

anh2-1622431847.jpg

Quận 12

anh1-1622431845.jpg