CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Hãy cho tôi biết bạn ở quận nào Sài Gòn? Tôi sẽ cho bạn biết cách thất tình của quận đó!

Content: Hoàng Trường - Design: Thanh Vy

Trong chúng ta ai cũng sẽ có một lần trong đời thất tình. Với Sài Gòn, miền đất hoa lệ, là tình yêu, là thanh xuân của không ít người. Ở đó chan chức bao nỗi niềm đôi lứa... Nên khi bạn sống ở quận nào, bạn cũng sẽ có cách thất tình riêng của quận đó.

 

Quận 1

anh13-1622431847.jpg

Quận 2

anh12-1622431846.jpg

Quận 3

anh11-1622431847.jpg

Quận 4

anh10-1622431846.jpg

Quận 5

anh9-1622431847.jpg

Quận 6

anh8-1622431846.jpg

Quận 7

anh7-1622431845.jpg

Quận 8

anh6-1622431846.jpg

Quận 9

anh4-1622431847.jpg

Quận 10

anh3-1622431846.jpg

Quận 11

anh2-1622431847.jpg

Quận 12

anh1-1622431845.jpg

 

Content: Hoàng Trường - Design: Thanh Vy
Có thể bạn quan tâm