Chiến dịch gây quỹ "Cánh Diều Hy Vọng, Hè 2024"

Ca sĩ Quang Vinh

"Tôi muốn đồng hành cả hai vai trò ca sĩ - travel vlogger"

Quang Vinh thẳng thắn bày tỏ anh sẽ không thể bỏ ca hát nhưng vẫn muốn nghiêm túc với du lịch. Chính vì thế, anh luôn muốn làm sản phẩm âm nhạc kết hợp quảng bá du lịch, để có thể gắn kết một Quang Vinh ca sĩ và một Quang Vinh travel vlogger.
black-minimalist-about-me-instagram-post-1-1720499080-1720504867.png
pink-minimalist-inspirational-quote-instagram-post-1-1720499183-1720504866.jpg
green-and-white-quotes-instagram-post-1720499140-1720504867.png
beige-aesthetic-about-me-instagram-post-1720499252-1720504866.jpg
black-quotes-motivation-simple-modern-instagram-post-1720499081-1720505085.jpg
gray-modern-aesthetic-daily-quotes-instagram-post-1-1720499080-1720504866.jpg
pink-minimalist-inspirational-quote-instagram-post-2-1720499080-1720504865.jpggreen-and-white-quotes-instagram-post-1-1720499081-1720504867.png
beige-aesthetic-about-me-instagram-post-2-1720499080-1720504866.png
them-tieu-de-phu-1720499081-1720504867.png
green-and-white-quotes-instagram-post-3-1720499080-1720504866.png