Bạn có biết ý nghĩa của bài vị Thần Tài ở nhà mình chưa?

Khánh Toàn

Chắc hẳn là ai trong chúng ta đều quen thuộc với hình ảnh ông Thần tài và Thổ Địa. Ở Việt Nam, hầu như các gia đình có tín ngưỡng thờ Thần Tài – Thổ Địa đều dành riêng một góc nhà để đặt bàn thờ phụng cúng. Thờ cúng như vậy nhưng liệu bạn đã hiểu hết những dòng chữ Hán trên bài vị màu đỏ phía sau lưng hai ông Thần này chưa.

ban-tho-ong-than-tai-1669005918.jpg
Bàn thờ Thần tài – Thổ địa tại một gia đình ở TP.HCM. Ảnh: Khánh Toàn

3 mẫu bài vị thường thấy

1-1669006598.jpg
Mẫu bài vị Thần Tài 1

2-1669006604.jpg

Mẫu bài vị Thần Tài 2
3-1-1669008208.jpg
Mẫu bài vị Thần Tài 3

Ý nghĩa 5 dòng chữ Hán

- Tụ Bảo Đường: Nhà chứa của quý báu

- Tiếp đó là hai câu liễn đặt 2 bên bài vị, như để chúc tụng.

Câu ở mẫu bài vị thứ 1:

- Thổ năng sinh bạch ngọc: Đất thường sanh ngọc trắng

- Địa khả xuất hoàng kim: Đất khá sanh vàng rồng

Câu ở mẫu bài vị thứ 2:

- Vật hoa thiên bảo nhật: Đây là những ngày vật đẹp như là tinh hoa báo vật của trời.

- Nhân kiệt địa linh thời: Cũng là lúc đất đai linh hiển nên sinh ra người hào kiệt.

Câu ở mẫu bài vị thứ 3:

- Kim chi sơ phát diệp: Cành vàng bắt đầu trổ lá

- Ngân thụ chánh khai hoa: Cây bạc chánh thức nở hoa

Hai câu chữ lớn ở chính giữa là danh hiệu của các vị thần để thờ phượng.

- NGŨ PHƯƠNG NGŨ THỔ LONG THẦN: Năm vị Thần trấn năm hướng và năm vị Thần đất đai long mạch sắp đặt theo Ngũ hành.

+ Năm vị thần ngũ phương là: Hoàng đế (Trung ương), Bạch đế (hướng Tây), Hắc đế (hướng Bắc), Thanh đế (hướng Đông), Xích đế (hướng Nam).

+ Năm vị Ngũ Thổ Long Thần là năm vị Thần long mạch coi về đất đai, bảo hộ cư dân làm ăn sinh sống, gồm: Thổ Công, làm chủ nền nhà; Thổ Thần, làm chủ khu đất; Thổ Địa, cũng gọi là Môn Khấu Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần: Thần Thổ Địa trực ở cổng để tiếp dẫn Thần Tài vào nhà; Thổ Phủ, bảo hộ các kho hàng; Thổ Kỳ, cai quản mặt đất nói chung.

- TIỀN HẬU ĐỊA CHỦ TÀI THẦN gồm hai vị: Tiền Địa Chủ Tài Thần và Hậu Địa Chủ Tài Thần.

+ Tiền Địa Chủ Tài Thần là Thần Tài của chủ đất trước. Thờ vị Thần này là có ý báo bổn tư nguyên, tức là báo đáp cái gốc, nhớ đến cái nguồn.

+ Hậu Địa Chủ Tài Thần là Thần Tài của chủ đất sau, tức là thờ vị Thần Tài của chủ đất hiện nay.

- Câu cuối cùng - Tiên cô tiên hữu chi thần vị: Các vị tổ cô, các vị bằng hữu phẩm Thần Vị