Thời gian cách ly tập trung được tính như thế nào?

Nhuận Phẩm

Thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định được điều chỉnh từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 theo chỉ đạo tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Việc cách ly tập trung ít nhất 21 ngày tính từ ngày vào khu cách ly tập trung được áp dụng với các đối tượng nhập cảnh do chúng ta không thể xác định thời điểm tiếp xúc lần cuối với người bị nhiễm SARS-CoV-2.

Đối với các đối tượng F1 tiếp xúc gần với F0 ở trong nước thì hiện nay sẽ áp dụng cách ly 21 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2. Việc xác định thời điểm tiếp xúc cuối cùng của F1 rất quan trọng vì nó sẽ quyết định thời gian cách ly tập trung. Những trường hợp có yếu tố dịch tễ rõ ràng, biết thời điểm tiếp xúc cuối cùng với người bị nhiễm SARS-CoV-2 thì thời gian cách ly sẽ được tính ít nhất 21 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với F0.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp F1, khi điều tra không xác định được thời điểm tiếp xúc cuối cùng. Một số trường hợp F1 có thể tiếp xúc nhiều lần với một F0, thậm chí một F1 có thể tiếp xúc với nhiều F0 khác nhau. Với các trường hợp có yếu tố dịch tể di chuyên phức tạp, tiếp xúc nhiều yếu tố nguy cơ, khó xác định được thời điểm tiếp xúc cuối cùng với người nhiễm sarcov-2 thì thời gian cách ly sẽ tính từ ngày vào khu cách ly tập trung.

Nội dung Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 
Nội dung Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM

Có thể bạn quan tâm