Chiến dịch gây quỹ "Cánh Diều Hy Vọng, Hè 2024"

hoa hậu Ngọc Châu