TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Nhiều sai phạm nghiêm trọng của Công ty xuất nhập khẩu y tế TP.HCM

Theo Nhung Trần/Sức khỏe 24h

Công ty Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ, việc sử dụng đất thuê, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông Yteco và cổ đông Nhà nước.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã có kết luận cơ bản thống nhất nội dung Kết luận Thanh tra số 04/2021 của Thanh tra thành phố về một số sai phạm của Yteco trong việc tăng vốn điều lệ, hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP HCM giao Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Dược Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sapharco) đại diện vốn của Sapharco tại Yteco yêu cầu Hội đồng Quản trị, đại diện pháp luật của Yteco khẩn trương khắc phục các sai phạm, thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trái quy định pháp luật đã bị hủy bỏ; chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích theo quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, việc hợp tác kinh doanh không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời nghiêm túc chấp hành các kết luận, quyết định hành chính, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan các sai phạm về thuế, đất đai, xây dựng, môi trường... đã xảy ra tại Yteco trong thời gian vừa qua.

Trường hợp Yteco tiếp tục thực hiện việc bán cổ phần thêm trái quy định pháp luật như đã nêu tại Kết luận thanh tra có gây thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông Yteco nói chung và cổ đông Nhà nước nói riêng thì cần báo cáo UBND TP HCM đề xuất chuyển Cơ quan Điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp này, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sapharco cử, giới thiệu các cá nhân có năng lực làm đại diện vốn nhà nước và tham gia cùng quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động của Yteco, đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng và Yteco để xử lý, khắc phục các sai phạm đã xảy ra, tháo gỡ khó khăn giúp Yteco hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho ngân sách nhà nước.

Sapharco nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với việc đề xuất UBND TP HCM về xử lý phương án tăng vốn điều lệ (năm 2020) tại Yteco một cách thiếu thận trọng; kịp thời theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện của Yteco đối với các kết luận, chỉ đạo giải quyết của UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền để đề xuất UBND TP HCM chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát việc tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định 2853/2011 giao Yteco sử dụng đất tại số 76 Sương Nguyệt Ánh, quận 1 làm cao ốc văn phòng, qua đó đề xuất UBND thành phố xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Yteco tại các địa chỉ nhà đất nêu tại Kết luận thanh tra (bao gồm nhà đất tại địa chỉ 156 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, do Sapharco quản lý, cho Công ty Việt Quang hợp tác kinh doanh); rà soát, xử lý các hợp đồng thuê đất đã ký kết với Yteco từ năm 2002 đến nay cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

yteco-1640757400.jpg

Website của Yteco giới thiệu hệ thống điện năng lượng mặt trời. UBND TP HCM đã giao cơ quan chức năng kiểm tra việc xuất hóa đơn bán điện khi chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh của Yteco để xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Website của Yteco giới thiệu hệ thống điện năng lượng mặt trời. UBND TP HCM đã giao cơ quan chức năng kiểm tra việc xuất hóa đơn bán điện khi chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh của Yteco để xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vi phạm về xây dựng tại các địa chỉ nhà đất của Yteco được nêu tại Kết luận thanh tra.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty dược trên địa bàn, đặc biệt là các công ty dược có vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBND TP HCM đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý sai phạm của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo nội dung nêu tại Kết luận thanh tra.

Cục trưởng Cục Thuế TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra quá trình sử dụng đất thực tế của Yteco, đối chiếu với thời điểm được giảm đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp nhằm đảm bảo thu đúng, đủ tiền thuê đất và tiền chậm nộp ngân sách nhà nước; xác định đơn giá cho thuê đất (giai đoạn 2016-2020) tại 3 địa chỉ đất thuê của Yteco.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Yteco và Công ty TNHH mắt kính Việt Quang; việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Yteco đối với ngân sách nhà nước niên độ từ năm 2014 cho đến thời điểm kiểm tra; việc xuất hóa đơn bán điện khi chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh của Yteco để xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các sai phạm, thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra theo thẩm quyền, phân cấp đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra TP HCM theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND TP HCM; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND thành phố theo quy định.

Công ty Yteco tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu y tế. Năm 2001, khi cổ phần hóa, Yteco có 29% vốn điều lệ của cổ đông nhà nước do Công ty Dược Sài Gòn TNHH MTV (Sapharco) đại diện vốn. Năm 2020, Yteco thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lần 2 với nhiều sai phạm.

Theo Nhung Trần/Sức khỏe 24h
Có thể bạn quan tâm