Khi Sài Gòn hết dịch, bạn sẽ đi đâu, làm gì đầu tiên nào?

Hoàng Trường

Một gợi ý cho mọi người sống trong mảnh đất hào sảng Sài Gòn: “Nếu hết giãn cách xã hội bạn sẽ làm gì đầu tiên?”. Có lẽ nhất định sẽ đi cắt tóc, gym, xem phim, hồ “ba ba”, cà phê bệt, Đại Nam, Đà Lạt, gặp người yêu,…

1. Nhất định phải đi cắt tóc

so-tay-1-1623411924.jpg

2. Nhất định phải đi gym

so-tay-2-1623411932.jpg

3. Nhất định phải đi xem phim

so-tay-3-1623411926.jpg

4. Nhất định phải ngồi cà phê "bệt"

so-tay-4-1623411927.jpg

5.  Nhất định phải ghé hồ Con Rùa

so-tay-5-1623411932.jpg

6. Nhất định phải về Đại Nam

so-tay-6-1623411927.jpg

7. Nhất định phải đi Đà Lạt

so-tay-7-1623411931.jpg

8. Nhất định phải thăm miền Trung

so-tay-8-1623411943.jpg

9. Nhất định phải đi học thật sớm

so-tay-9-1623411926.jpg

10. Nhất định phải gặp người yêu

so-tay-10-1623411931.jpg

 

Contentt: Hoàng Trường - Desigh: Thanh Vy