HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Bạn có tin tính cách mỗi người được bộc lộ qua những thói quen nhỏ hàng ngày?

Theo các chuyên gia tâm lý, chỉ cần nhìn qua những thói quen sinh hoạt thường ngày phần nào có thể “định hình” tính cách của một ai đó. Bởi những việc nhỏ nhặt mà chúng ta hay làm mỗi ngày như ăn uống, mua sắm, giao tiếp, đi đứng,… là phong cách sống của chúng ta

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG