HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Ba và chiếc xe đạp

Xe cà tàng như chính phong thái sống “tàng tàng” của ba. Xe còn có đủ 2 điểm thăng bằng trước sau để lăn bánh trên đường. Còn ba, đâu được như vậy. Ba chỉ còn một chân mà thôi, không đều đặn. Người đời vẫn thường nói mua vui là “ba không chân thật”. “Ừ, không chân thật, có gì sai”. Ba vẫn mỉm cười.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG