Vì sao phải đổi thẻ ATM gắn chip trước ngày 31/12/2021?

HK

Thông tư 41/2018 quy định đến ngày 31/12/2021, 100% thẻ ATM và thiết bị chấp nhận thẻ phải sử dụng thẻ chip để thanh toán khi giao dịch, tiêu dùng.

Điều 27b và 27a Thông tư 41/2018 của Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2020/TT-NHNN) quy định:

Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Theo đó, đến ngày 31/12/2021, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2022 các điểm chấp nhận thanh toán thẻ ATM sẽ chỉ chấp nhận thanh toán đối với thẻ ATM loại gắn chip. 

Những thẻ ATM cũ (thẻ từ) sẽ không sử dụng để thanh toán được. Vì thế, các chủ thẻ cần liên hệ với các ngân hàng chuyển đổi sang thẻ gắn chíp để tiếp tục sử dụng tránh gây phiền toái trong quá trình giao dịch.

Thanh Thảo (t/h)