Vi phạm quy định về quản lý giá trang thiết bị y tế sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Phương Đặng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

vi-pham-quy-dinh-ve-quan-ly-gia-trang-thiet-bi-y-te-se-bi-phat-den-20-trieu-dong-1640927151.jpg

Vi phạm quy định về quản lý giá trang thiết bị y tế sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng.

Trong đó, Nghị định 124/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 78a vi phạm quy định về quản lý giá trang thiết bị y tế vào sau Điều 78 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam.

+ Mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Không đăng tải thông tin về kê khai giá trên Cổng thông tin của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam.

+ Kê khai giá không kèm theo đầy đủ các thành phần thông tin theo quy định của pháp luật.

+ Không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế khi có thay đổi.

+ Không thực hiện việc giải trình các yếu tố cấu thành giá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Kê khai giá trang thiết bị y tế khi không phải là chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc không phải là nhà phân phối được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chỉ định kê khai giá.

Nghị định có hiệu lực từ 1-1-2022.

 

Theo PLXH