HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Chụp ảnh chân dung: Đặt vị trí ánh sáng sao cho phù hợp

Ánh sáng ảnh hưởng đến hai khía cạnh chính: vùng sáng và vùng tối. Nguồn sáng được đặt ở đâu so với máy ảnh quyết định sản phẩm của bạn sẽ như thế nào. Do đó, nó trở nên cần thiết cho một nhiếp ảnh gia để hiểu những điều cơ bản về ánh sáng. Nhất là trong những bức ảnh chân dung

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG