#
cuoc thi khoanh khac dang song

Đừng ngó lơ những báo động từ cơ thể nếu không muốn rước họa vào thân

Ung thư được xem là căn bệnh nguy hiểm nhất vì người mắc bệnh không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào cả. Vì thế để bảo vệ sức khỏe, mỗi người cần thực hiện các biện pháp sàng lọc ung thư.

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG