Từ tháng 1/2022, mang thẻ CCCD đi cầm cố, thế chấp sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng

Phương Đặng

Từ ngày 01/01/2022, hai quy đinh mới đáng chú ý về căn cước công dân chính thức có hiệu lực là phạt tiền 500.000 đồng khi không đổi CCCD khi hết hạn và mang CCCD đi cầm cố, thế chấp sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Mang CCCD đi cầm cố, thế chấp bị phạt từ 4-6 triệu đồng

cccd2-1641788355.jpg
Mang CCCD đi cầm cố, thế chấp bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Trước năm 2022, khi còn áp dụng quy định về xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013, hành vi cầm cố, thế chấp hay mua bán, cho thuê CMND/CCCD vẫn chưa bị xử lý nghiêm.

Từ tháng 01 năm 2022, áp dụng quy định mới tại Nghị định 144/2021, nếu thực hiện việc cầm cố, thế chấp CCCD/CMND, cả người cầm cố và người nhận cầm cố đều sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.

Không đổi CCCD hết hạn bị phạt đến 500.000 đồng

cccd1-1641788024.jpg
Không đổi CCCD hết hạn bị phạt đến 500.000 đồng.

Trước đây, Nghị định 167/2013/NĐ-CP chỉ quy định nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 01/2022, Nghị định 144/2021 mới quy định: Hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Quy định mức lệ phí cấp CCCD đến hết 30/6/2022:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu lệ phí cấp CCCD được tính bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC. Cụ thể, mức lệ phí cấp Căn cước công dân từ 01/01/2022 đến hết 30/6/2022 như sau:

- Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ.

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ.

Phương Đặng (t/h)