#

Từ ngày 1/6/2021: Google bắt đầu tình phí người dùng

Đăng bởi Huỳnh Đa

01/03/2021 12:47

Cho đến nay, Google Photos là một giải pháp tuyệt vời để giảm tải một số ảnh trên điện thoại của bạn , vì nó cung cấp bộ nhớ miễn phí mà vẩn giữ được chất lượng hình ảnh. Nhưng cho đến nay, Google Photos là một giải pháp tuyệt vời để giảm tải một số ảnh trên điện thoại của bạn , vì nó cung cấp bộ nhớ miễn phí. giảm chất lượng.

Google Photos trước đó có hai tùy chọn sao lưu bao gồm Chất lượng gốc (sẽ tính dung lượng vào giới hạn 15 GB miễn phí cho mỗi tài khoản) và Chất lượng cao (mỗi ảnh tương đương độ phân giải 12 megapixel). Cả hai tùy chọn đều miễn phí. Với chính sách mới, chế độ Chất lượng cao sẽ không còn miễn phí bắt đầu từ giữa năm sau.

Theo Google, các hình ảnh, video được lưu trước ngày 1/6/2021 vẫn sẽ được miễn phí và không bị tính vào dung lượng bộ nhớ của tài khoản.

Mỗi tài khoản Google hiện có dung lượng miễn phí là 15 GB bao gồm các dịch vụ Drive, Photos, Gmail và tài liệu Docs... Hãng cũng bán các gói nâng cấp như 100 GB với giá 450.000 đồng mỗi năm hay tối đa là 10 TB với giá 1.125.000 đồng mỗi năm.

Động thái này dường như là một phần trong nỗ lực lớn của Google trong việc tạo thêm nguồn tiền từ viecj bán dử diệu khổng lồ mà ông lớn này đang lưu trữ. Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày sẽ bắt đầu được tính vào giới hạn dữ liệu và Google cũng sẽ bắt đầu tự động xóa dữ liệu khỏi các tài khoản không hoạt động.

Chính sách của Google Photos không phải là xấu. Nó sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 6 tới và tất cả các phương tiện bạn đã tải lên trước đó sẽ không được tính vào giới hạn 15GB - chỉ những nội dung tải lên mới. Google cũng chỉ ra rằng nó có các tính năng giúp bạn quản lý bộ nhớ (như xác định ảnh mờ hoặc tệp video lớn mà bạn có thể muốn xóa) và có một công cụ để ước tính nhu cầu dữ liệu của bạn.

Thật ra, Nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sao lưu dữ liệu, ảnh tương tự Google hiện nay, như iCloud của Apple, OneDrive của Microsoft, Dropbox, đều không miễn phí lưu trữ không giới hạn. Nhưng khi google ra thông báo này thì rất nhiều dùng phản đối vì đa số không chấp nhận được phải chi tiền cho thứ mà trước đây mình được dùng miễn phí.

Huỳnh Đa
Có thể bạn quan tâm