CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Tiền giải thưởng từ các cuộc thi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Luật sư Diệp Năng Bình

Những trường hợp nhận thưởng (bao gồm các hình thức khuyến mãi, các cuộc thi trao giải và hình thức xổ số) đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định: Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%.

thu-thu-nh-p-ca-nhan-khi-trung-th-ng-x-s-t-gi-i-cu-c-thi-c-phap-lu-t-quy-nh-s-songkhoeplus-1633704854.jpeg
Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%. Ảnh: T.L

Theo đó, các trường hợp bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân được căn cứ tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn quy định thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

-Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.

-Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

-Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

- Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

Căn cứ vào quy định trên thì khoản tiền nhận thưởng từ các cuộc thi chính là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế cho phần thu nhập này. 

Tuy nhiên, theo quy định Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì còn căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất:

-Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

-Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

-Cách tính thuế Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%

Luật sư Diệp Năng Bình
Có thể bạn quan tâm