HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

5 điều không nên làm sau bữa ăn: Đánh răng sau khi ăn tưởng tốt mà lại gây hại

Mọi người thường chỉ quan tâm đến chế độ ăn uống và các chất dinh dưỡng trong bữa ăn của mình, nhưng những thói quen, hoạt động sau bữa ăn lại tìm ẩn những nguy cơ gây hại rất lớn cho cơ thể

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG