Nhà đầu tư cẩn trọng với dự án thiếu cơ sở pháp lý

Để tránh rủi ro khi mua dự án bất động sản thiếu cơ sở pháp lý, người mua nhà cần thiết phải tìm hiểu rõ thông tin từ chính quyền địa phương. Thêm vào đó, phải kiểm tra kỹ các quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng, quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng…