HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Các phương pháp hiện nay trong kiểm soát bệnh cầu trùng trên gia cầm hiệu quả

(Sống Khoẻ Plus)-Theo ông Maarten De Gussem, Nhà tư vấn về chăn nuôi gia cầm nổi tiếng từ công ty Vietworks, hiện nay các phương pháp kiểm soát bệnh cầu trùng bao gồm: thực hiện tốt an toàn sinh học, sử dụng thuốc kháng cầu trùng, các sản phẩm có nguồn gốc thực vật (phytoproduct), sản phẩm lên men (ionophore), Vaccine sống.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG