Ai dám bảo người Sài Gòn "hết thương cạn nhớ", họ còn đang bận sống tử tế với nhau kia mà

Ở Sài Gòn không có tiền bạn vẫn sống vô tư. Sài Gòn dễ sống, chỉ cần chịu khó xíu là được. Người Sài Gòn dễ chơi, chỉ cần cái tình, cái nghĩa là xong. Và Sài Gòn dễ thương, bởi người ta cứ bận sống tử tế với nhau cả một đời.