#
cuoc thi khoanh khac dang song

Thuốc lá điện tử có thật sự ít hại hơn thuốc lá truyền thống?

Những ai đang sử dụng thuốc lá điện tử  vì cho rằng chúng ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống có thể phải suy nghĩ lại đến việc cai hoàn toàn thuốc lá.

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG