#
cuoc thi khoanh khac dang song

Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đã thay đổi như thế nào “cục diện” Thành phố Hồ Chí Minh?

(Sống Khoẻ Plus) - Việc Tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đi vào hoạt động sẽ đòn bẩy tác động lên sự phát triển thị trường BĐS thành phố phía Đông TP.HCM; đồng thời là “gỡ nút thắt” cho bài toán giao thông – kinh tế - xã hội ở TP.HCM

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG