Được làm người Đà Nẵng, đó là hạnh phúc!

Là người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Đà Nẵng, trải qua bao nhiêu biến cố và chứng kiến sự thay đổi của thành phố, đó là điều tuyệt với nhất trong cuộc đời tôi.