THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

Những lỗi vi phạm cơ bản thường gặp mà các phòng khám tư nhân hay bị xử phạt

Đăng bởi Thanh Thảo (t/h)

10/11/2020 17:52

(Sống Khoẻ Plus) – Một trong những lỗi của các cơ sở y tế bị cơ quan chức năng xử phạt là: Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh,…

Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân hiện nay có rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Việc hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân cũng cần đáp ứng và đảm bảo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có thể thấy khá nhiều cơ sở chưa hiểu rõ hoặc không để ý dẫn đến những sai phạm và có thể bị xử phạt hành chính.

1. Vi phạm quy định về việc sử dụng giấy phép hoạt động

+Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi:

Hoạt động không có biển hiệu hoặc có biển hiệu nhưng ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động;

Không công khai tên người hành nghề, thời gian làm việc hoặc không niêm yết giá dịch vụ.

+Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

Không báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Không báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết;

Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực hoặc cơ sở vật chất hoặc trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động.

+Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tước giấy phép hoạt động:

Không xử lý chất thải y tế theo quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này;

Hoạt động không đúng địa điểm ghi trong giấy phép hoạt động.

+Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

Không bảo đảm điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép;

Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề;

Không xử lý chất thải y tế theo quy định đối với bệnh viện và phòng khám đa khoa.

+Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng:

Thuê, mượn giấy phép hoạt động;

Cho thuê, mượn giấy phép hoạt động.

+Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 6 đến 12 tháng trong trường hợp cụ thể:

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu;

Triển khai thí điểm hoặc áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.

2. Vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật và sử dụng thuốc

+Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Không lập hoặc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Không ghi sổ y bạ theo dõi điều trị đối với người bệnh điều trị ngoại trú;

Không thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật.

+Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Kê đơn thuốc nhưng không ghi đầy đủ, rõ ràng, không chính xác trong đơn các thông tin về tên thuốc, số lượng, hàm lượng, liều dùng, đường dùng và thời gian dùng thuốc;

Không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường dùng, tên thuốc, số lượng và chất lượng thuốc hoặc không đối chiếu đơn thuốc với thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn sử dụng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc khi cấp phát thuốc cho người bệnh, người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc;

Không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh;

Không theo dõi và ghi diễn biến lâm sàng vào hồ sơ, bệnh án sau khi người bệnh sử dụng thuốc.

Thanh Thảo (t/h)

Có thể bạn quan tâm

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG