#
cuoc thi khoanh khac dang song

Hành động dễ thương này của cô cảnh sát đã giúp em bé vui trở lại

“Đó không phải là hành động của một cảnh sát, mà là của một người mẹ”.

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG