HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Hành trình phát triển chuỗi 300 quán cà phê của ông chủ 7x

Sau gần 3 năm bên bờ vực phá sản, Nguyen Chat Coffee phát triển chuỗi quán cà phê nhượng quyền và là nhà cung cấp của hơn 1.000 cửa hàng.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG