#
cuoc thi khoanh khac dang song

“Cuộc chơi” nhiều thăng trầm của Tập đoàn Trung Thủy với bất động sản

Trong bối cảnh các dự án bất động sản bị đình trệ, kết quả kinh doanh của Tập đoàn Trung Thủy trong vài năm trở lại đây cũng không mấy khởi sắc.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG