THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

Năm 2021: 6 điểm lưu ý đối với hợp đồng thử việc

Đăng bởi Huỳnh Đa

18/11/2020 18:37

(Sống Khỏe Plus) - Hợp đồng thử việc là một trong những hợp đồng phổ biến mà bất kỳ người lao động nào cũng từng ký một lần trong đời. Nhưng không phải ai cũng biết hết về hợp đồng này. Cùng tìm hiểu những lưu ý về hợp đồng thử việc để bảo vệ quyền lợi của mình nhé!

1. Người lao động có quyền nghỉ trước thời hạn

Theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

Như vậy, khi chưa hết thời hạn thử việc, người lao động có quyền nghỉ ngang mà không cần báo trước, cũng không cần phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu của người sử dụng lao động. Điều này cũng được áp dụng cho người sử dụng lao động khi muốn chấm dứt hợp đồng thử việc với người lao động

2. Mức lương thử việc không được dưới 85% lương chính thức

Pháp luật Việt Nam tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Vì thế, trong hợp đồng thử việc pháp luật cho các bên tự thỏa thuận. Nhưng mức lương mà người sử dụng lao động phải trả trong thời gian thử việc không được thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

Nếu công ty (Người sử dụng lao động) trả lương cho người lao động với mức lương dưới 85% mức lương của vị trí công việc đó thì sẽ bị xử phạt theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Theo đó mức xử phạt hành chính cao nhất mà Người sử dụng lao động phải chịu lên đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn buộc phải trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho người lao động

3. Chỉ được ký một hợp đồng thử việc và không quá 3 tháng

Đây là quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) so với bộ luật Lao động 2012. Theo đó, Tùy vào tính chất và mức độ công việc mà mức thời hạn của hợp đồng thử việc có thể khác nhau, nhưng tối đa không được quá 180 ngày.

Ngoài ra, người sử dụng lao động chỉ được ký 01 hợp đồng thử việc đối với người lao động. Sau khi hết thời hạn thử việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện về tính chất công việc thì phải ký hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc. Không được ký thêm một hợp đồng thử việc mới đối với cùng 1 người lao động.

Nếu như vi phạm thì cũng sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP

4. Khấu trừ thuế đối với hợp đồng mức thu nhập trên 2 triệu

Vì hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này nhân viên thử việc không được tính giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định:

"Các tổ chức, cá nhân trả tiềncông, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".

5. Người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Đối chiếu với quy định trên, có thể hiểu người lao động trong thời gian thử việc (chưa giao kết hợp đồng lao động) không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong trường hợp này, ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt

Tuy nhiên, cần lưu ý đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Huỳnh Đa

Có thể bạn quan tâm

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG