Những bí mật ít không phải ai cũng biết về thế giới người lưỡng tính

Có thể bạn đã biết, người lưỡng tính có đời sống tình dục rất thoáng và đa dạng, tuy nhiên, tâm lý và các mối quan hệ xung quanh họ lại phức tạp hơn chúng ta nghĩ.