HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Phơi nắng buổi sáng chỉ 10 phút mỗi ngày, trí nhớ của bạn sẽ cải thiện đáng kể

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng vitamin D (còn được gọi là vitamin ánh nắng mặt trời) thấp, có thể gây mất trí nhớ nhanh hơn.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG