HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Địa hình các xã ở Quảng Nam vừa xảy ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến hơn 65 người bị vùi lấp như thế nào?

Các xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Mai (thuộc huyện Nam Trà My), xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) đều là các xã vùng cao đặc biệt khó khăn của Quảng Nam, có địa hình phức tạp, giao thông hiểm trở, điều kiện kinh tế khó khăn...

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG