#
cuoc thi khoanh khac dang song

Infographics - Những biện pháp an toàn khi đi máy bay mùa dịch Covid-19

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan, đây là các biện pháp nhằm giúp bạn phòng tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi máy bay.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG